ناظر چاپ کیست و چه وظایفی دارد؟

در این مقاله به بررسی یکی از مشاغل مهم در چاپخانه میپردازیم. وظایف ناظر چاپ را بررسی میکنیم و شما را با این شغل آشنا میکنیم.