همکـــاری با وستــــــا

باور ما بر این هست که آموزش کارشناسان جهت کسب مهارت و توانایی شغلی راحت‌ترین برنامه ساماندهی و مدیریت مؤثر منابع انسانی یک نهاد هست و دشوارترین گام آن ایجاد تعهد درونی نسبت به رعایت مسئولانه مفاد قرارداد کاری است. به‌ عبارت‌ دیگر صرف اینکه مدرکی هرچند خیلی باکیفیت در دستان من باشد به معنی توان انجام شغل و پیشبرد مؤثر اهداف یک نهاد نیست و تعهد به اهداف عالی سازمان، احترام به سلسله مراتب کاری، مستندسازی حداکثری تمامی فعالیت‌ها، رعایت صداقت در کار و امانت، تعصب و تعهد به ترقی و پیشرفت سازمان، احترام به شخصیت و شأن انسانی کلیه همکاران، ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات اصلاحی، اجزاء ضروری یک همکاری موفق و رو به‌ جلو می‌باشد.

فرصت های شغلی

کارشناس حسابداری
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
کارشناس سئو و شبکه‌های اجتماعی
موشن گرافیست
گرافیست ارشد