کتاب-کودک-و-نوجوان

مشکلات جدی در تأمین کاغذ نشر کتاب کودک و نوجوان وجود دارد

عضو هیئت مدیره انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان بر ضرورت واگذاری امور نشر به تشکل‌های تخصصی تأکید و از وجود مشکلات جدی در تأمین کاغذ نشر کودک و نوجوان خبر داد.

ادامه مطلب

نمایشگاه-کتاب-روسیه

همکاری ایران و روسیه در زمینه چاپ و نشر

خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت نشر ایران در سی‌وچهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، توسعه دیپلماسی فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ از طریق تبادل رایت کتاب‌های ایرانی را در دستور کار خود داد.

ادامه مطلب